Política de privacitat

2.4.1 Termes
La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de GI X GI i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la Persona Usuària en tot moment i de no recaptar informació innecessària.
El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 16 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.

2.5.- Responsabilitats
2.5.1 Disrupcions
En posar a disposició de la Persona Usuària aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, i també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, GI X GI no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la Persona Usuària accepta suportar dins uns límits raonables aquestes circumstàncies.
2.5.2 Expectatives
Aquesta pàgina web, llevat del que estigui regulat, en el seu cas, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, pel que GI X GI no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la Persona Usuària.
2.5.3 Acceptació de les Condicions
La Persona Usuària reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per excloure’n l’error, i, per tant, les accepta íntegrament i expressa.
La Persona Usuària és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, igual com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.
2.5.4 Compliment Legislatiu
La Persona Usuària es resposable del compliment de totes les lleis aplicables quan faci ús dels productes de GI X GI, inclòs proporcionar qualsevol avís o obtenir el consentiment d’altres persones amb qui interactueu en els vostres productes i serveis de GI X GI, tal com es requereixi per enregistrament de vídeo, gravació d’àudio, dades biomètriques o altres lleis de privadesa o protecció de dades.
2.5.5 Legislació Aplicable
Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.

2.6.- Resolució de Controvèrsies
2.6.1 Disputes
En cas que sorgís alguna disputa amb GI X GI relacionada amb aquestes Condicions, podeu contactar amb nosaltres a través de info@gixgi.cat i intentarem resoldre la qüestió.
Si no estiguéssiu satisfets amb la manera com resolem aquesta disputa o no voleu relacionar-vos directament amb nosaltres en relació amb ella, se us informa que la Comissió Europea ofereix un procediment alternatiu de resolució de conflictes a través de la plataforma per a la resolució de conflictes en línia disponible a la següent adreça: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
Aquestes Condicions i qualsevol altra controvèrsia o reclamació no contractual derivada d’elles o en relació amb elles es regiran i s’interpretaran d’acord amb la secció de les Condicions del servei de GI X GI que regeix les “Disputes”.
2.6.2 Divisibilitat i renúncia. Si es considera que alguna part d’aquestes Condicions és inaplicable, la part inaplicable es considerarà modificada en la mesura mínima necessària per fer-la exigible, i si no es pot fer exigible, es separarà i la part restant es mantindrà amb plena vigència i efecte. Si no fem complir cap de les Condicions, no es considerarà una renúncia. Qualsevol modificació o renúncia a aquestes Condicions s’ha de fer per escrit i signada per nosaltres.

III. Modificació de l’Avís Legal i Condicions Generals
Des de GI X GI continuarem actualitzant aquests termes d’ús per ajudar tothom a entendre millor les seves responsabilitats a mesura que continuem creant noves experiències i innovant en experiències virtuals per tal de garantir la convivència pacífica.
3.1.1 Actualització de Condicions Generals
Aquestes Condicions es poden actualitzar de tant en tant per reflectir amb precisió els nostres serveis i pràctiques, per promoure una experiència segura amb els productes i serveis de GI X GI i/o complir amb la legislació aplicable. Només es faran canvis a aquestes Condicions si les disposicions ja no són adequades o si estan incompletes, i només si els canvis són raonables i tenen degudament en compte els interessos. Llevat que la llei exigeixi el contrari, us notificarem com a mínim 30 dies abans de fer canvis a aquestes Condicions i us donarà l’oportunitat de revisar els termes actualitzats abans que entrin en vigor, tret que els canvis siguin exigits per llei.
3.1.2 Vigència de les Condicions Generals d’Accés a la Web
Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades el dia 02/08/2023. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.
Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt.