Avís legal

I.- CONSIDERACIONS GENERALS.
El present Avís Legal aplica a tots els serveis de GI X GI PRIVATE EQUITY, S.L. que constin o es prestin des del lloc web www.gixgi.cat.
El cos normatiu legal que regula els serveis de GI X GI no el constitueix només aquest Avís Legal, sinó que el mateix és una part d’aquell cos normatiu, que a més compta amb un Codi de Conducta i la Política de Privacitat. A més, GI X GI compta amb un sistema de Compliance, un Codi Ètic i un Canal Ètic, que convé que l’usuari conegui.

II.- DISPOSICIONS.
2.1.- Condicions Generals:
2.1.1 Titularitat
Aquesta pàgina web és propietat de GI X GI PRIVATE EQUITY, S.L., amb NIF nº B-56934193 i domicili a Carrer Pou Rodó, 21, 3r, 1ª, 17004 Girona (GIRONA), inscrita en el Registre Mercantil de Girona, (en endavant “GI X GI”).
2.1.2 Condicions d’Accés
L’accés a la nostra pàgina web per part de la Persona Usuària és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes Condicions Generals d’ús vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu detingudament. La Persona Usuària, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves Condicions generals d’ús. Si la Persona Usuària no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà d’ell.
2.1.3 Dades Personals
El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 16 anys o, si escau, disposar de prou capacitat jurídica per contractar.
2.1.4 Configuració, Modificació i Supressió
En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, igual com els serveis i continguts prestats, i tot de manera unilateral i sense avís previ.
2.1.5 Legislació Aplicable
Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

2.2.- Propietat Intel·lectual:
2.2.1 Propietat Intel·lectual
Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de GI X GI o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.
La Persona Usuària únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.
És absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de GI X GI.
2.2.2 Marca Registrada
“GI X GI” és una marca registrada, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització. L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.
2.2.3 Responsabilitat
GI X GI queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

2.3.- Condicions d’Accés i Ús:
2.3.1 Condicions d’Accés
L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tanmateix, determinats serveis poden ser d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver fet un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis seran degudament identificats a la web.
2.3.2 Acceptació Política de Privacitat
La tramesa de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la Persona Usuària de la nostra política de privacitat.
2.3.3 Publicitat i Contingut Patrocinat
Alguns serveis de GI X GI poden mostrar-vos anuncis i altres continguts comercials i patrocinats que creiem que poden ser rellevants per a vosaltres i els vostres interessos. Tal com s’indica a la Política de Privacitat de GI X GI, no venem les vostres dades personals als anunciants i no compartim informació que us identifiqui directament (com ara el vostre nom, adreça electrònica o altra informació de contacte) amb els anunciants tret que ens proporcioneu permís.
2.3.4 Conducta
La Persona Usuària ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la Persona Usuària, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.
2.3.5 Prohibicions
a) La Persona Usuària té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús.
b) La Persona Usuària té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, igual com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.
c) La Persona Usuària pot utilitzar els productes i serveis de GI X GI exclusivament per a finalitats personals no comercials tret que s’autoritzi expressament el contrari en per escrit per part de GI X GI.
d) La Persona Usuària llevat que GI X GI ho permeti expressament, no pot copiar, modificar, preparar treballs directius, distribuir, vendre, llogar, mostrar públicament, executar públicament, transmetre, transmetre, difondre, piratejar, emular o explotar cap part dels nostres serveis i programari.
e) La Persona Usuària llevat que la legislació aplicable prohibeixi la seva restricció, tampoc no es pot realitzar enginyeria inversa de cap dels productes i serveis de GI X GI ni intentar derivar cap programari utilitzat als productes i serveis de GI X GI.
2.3.6 Control i Sancions
Tenint en compte la impossibilitat de control pel que fa a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que GI X GI no es fa responsable dels mateixos, sense perjudici de que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat.
GI X GI es reserva el dret a donar de baixa o suspendre a qualsevol Persona Usuària que l’organització entengui que ha vulnerat les condiciones que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulneren les presents condicions generals d’ús.
2.3.7 Suspensió o cancel·lació del compte.
El vostre accés o ús als productes i serveis de GI X GI pot estar restringit, suspès o desactivat, i podeu perdre l’accés a part o tots els serveis oferts per GI X GI o tercers (incloent-hi el vostre compte, qualsevol de la vostra informació, dades o contingut associats amb aquests serveis), si:
(i) determinem que heu infringit clarament, greument o repetidament aquestes Condicions, o altres termes i polítiques que s’apliquen al vostre accés o ús dels productes o serveis de GI X GI o serveis de tercers; o
(ii) el vostre accés o ús dels productes i serveis de GI X GI crea un risc per a la salut i la seguretat. També podem desactivar o suprimir el vostre compte si, després del registre, el vostre compte no es confirma, el vostre compte no s’utilitza i roman inactiu durant un període de temps prolongat, o si detectem que algú l’ha fet servir sense el vostre permís i no podem confirmar el vostre compte, la propietat del compte, o quan estem obligats a fer-ho segons la legislació aplicable.
Podeu deixar de fer servir els productes i serveis de GI X GI i, per tant, rescindir aquestes Condicions en qualsevol moment.
2.3.8 Modificació dels productes i serveis
Dins del marc legal de la llei aplicable, GI X GI es reserva el dret de modificar els seus productes i serveis per mantenir-los en conformitat amb els requisits legals i, conseqüentment, podem introduir noves funcions o serveis, imposar límits, canviar, suspendre, desactivar, eliminar, substituir, actualitzar, actualitzar, revertir o restringir l’accés a funcions, programari, serveis o contingut o qualsevol part dels productes o serveis de GI X GI.
Només es realitzaran les citades modificacions per motius vàlids i de conformitat amb les lleis aplicables, com ara:
(i) per a la millora dels serveis de GI X GI (incloent-hi, per exemple, actualitzacions de la interfície d’usuari o oferir funcions, programari, nous, més àmplies i/o millorades, serveis o contingut);
(ii) en resposta a circumstàncies i necessitats canviants de la nostra comunitat o entorn tècnic (inclosos, per exemple, desenvolupaments tecnològics o canvis en els estàndards tècnics o el volum d’usuaris);
(iii) per motius operatius i comercials (incloent-hi, per exemple, proves de productes i canvis en el cost, l’abast o la disponibilitat de determinades parts de funcions, programari, serveis o contingut).
2.3.9 Notificació
Quan estigui legalment establert, us notificarem amb una antelació raonable d’aquestes modificacions.