1. Nosaltres

El projecte GI X GI neix de la visió, il·lusió i voluntat d’en Jordi Bellvehí d’unir inversors de Girona i Osona i empreses de Girona i Osona amb necessitat d’inversió. D’aquesta manera es pot contribuir a provocar un impacte positiu al territori Gironí i Osonenc i a la seva gent (en endavant al parlar de “Girona”, també incloem Osona).

Amb aquesta idea, en Jordi Bellvehí ha creat una plataforma i una xarxa de contactes i col·laboradors de tots els àmbits, de les comarques gironines, que han de contribuir al fet que el capital de comarques Gironines es quedi i s’inverteixi al territori gironí i a enfortir el teixit empresarial gironí i millorar la qualitat de vida de la gent (entesa com tothom qui viu a les Comarques gironines).

De la mateixa manera, el Projecte GI X GI vol crear canals segurs d’informació confidencial que permetin detectar aquells empresaris i empresàries que, per la raó que sigui, voldrien inversors i inversores que participessin en capital de la seva empresa o, fins i tot, voldrien vendre l’empresa.

Volem contribuir al fet que hi hagi més empreses al territori i que les empreses que hi ha es reforcin i creixin, orgànicament, ajudant a finançar el creixement (amb inversions directes en capital, amb rondes d’inversió, amb l’emissió de bons o crèdits convertibles, préstecs participatius convertibles o altres instruments, amb la sortida a cotització en mercats secundaris alternatius borsaris, etc.), però també volem contribuir al fet que les empreses gironines creixin inorgànicament, mitjançant adquisicions, fusions o acords de col·laboració estratègics (joint-ventures).

En Jordi Bellvehí ha considerat que arran del seu coneixement dels empresaris i empresàries, professionals, organitzacions empresarials, inversors privats amb grans capitals, consultories de M&A, fons d’inversió i entitats de capital risc i altres contactes de dins i de fora de les comarques gironines; així com arran de la seva experiència i coneixement en operacions de M&A i de Private Equity, podia destinar, amb il·lusió i dedicació, els propers anys de la seva vida professional a aquest objectiu romàntic i solidari, que va més enllà de l’ànim de lucre, de forma paral·lela a les seves altres activitats professionals; amb l’estructura i els recursos que siguin adients.

GI X GI PRIVATE EQUITY, S.L., és una societat que té poca estructura interna, perquè presta els seus serveis mitjançant una xarxa de col·laboració amb professionals de primer nivell de Girona, tant advocats, com economistes, auditors, consultors gestors, pèrits, directius, etc. I amb empresaris i empresàries i organitzacions empresarials de Girona, per tal que, conjuntament, contribuïm a millorar i enfortir el nostre teixit empresarial i la qualitat de vida de la nostra gent.

En Jordi Bellvehí , coneix bé com són les empresàries i els empresaris gironins, que estimen la seva empresa, la seva gent i la seva terra i que treballen no només per guanyar diners sinó també per crear riquesa al territori, tenint en compte la qualitat de vida dels seus empleats i col·laboradors. Hi ha una manera gironina de fer les coses i hi ha una ànima gironina al darrere, que només coneixem els que la sentim i els que l’hem vist en altres. Som conscients i confiem que en un projecte com GI X GI s’hi identificaran molts empresaris i empresàries i inversors i inversor gironí i gironines i que faran que es converteixi en una bona eina de transformació i construcció, que aporti valor afegit i deixi un impacte positiu.

El projecte GI X GI va més enllà d’un projecte professional amb ànim de lucre i, sens perjudici de què els serveis seran facturats i retribuïts a preu de mercat, hi ha darrere la voluntat de destinar part del benefici a la constitució d’una fundació que ajudi i acompanyi a joves emprenedors i emprenedores, joves empresaris i empresàries i joves professionals gironins i gironines amb la idea que els seus projectes acabin essent empreses consolidades que tinguin un impacte positiu en el territori gironí i en la seva gent.

Al mateix temps, des de GI X GI volem reivindicar, defensar i preservar una manera de fer, a la gironina, però al mateix temps divulgar, formar i impulsar una mentalitat més moderna i global, més ambiciosa que, a poc a poc, contribueixi al fet que més empreses gironines passin a ser grans empreses, multinacionals i siguin una font de riquesa pel territori gironí, creant més llocs de treball d’alt valor afegit, retenint i atraient talent, donant feina a proveïdors locals i pagant els seus impostos locals i comarcals als municipis i comarques gironines i fent que hi augmenti la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

A GI X GI ens agrada treballar, crear, sumar, col·laborar, aportar i construir, en positiu, i així contribuir, des de Girona, a què el món sigui millor.

2. OBJECTIU

El Projecte GI X GI neix d’una idea romàntica consistent en el fet que el capital de Girona i Osona (en endavant “Girona”) s’inverteixi en empreses de les comarques gironines i, per tant, es quedi i rendeixi a Girona, amb l’efecte i impacte positiu que això té per a la gent del territori gironí.

Per tant, el Projecte GI X GI es vol focalitzar principalment en aquest objectiu consistent en aconseguir un impacte positiu en el teixit empresarial i en la gent del territori de les comarques gironines.

Per poder arribar a aquest objectiu, professionals de màxim nivell d’experiència i qualitat tècnica, de Girona, treballarem en dues línies:

1a) Utilitzant els nostres contactes amb persones i empreses de Girona que tenen capital per invertir, perquè inverteixin en empreses gironines.

2a) Utilitzant el nostre coneixement del teixit empresarial gironí per detectar aquelles empreses que necessitin inversió per créixer, per un relleu generacional, per una situació d’insolvència provisional o per altres circumstàncies i ser catalitzadors de recerca de capital gironí per invertir-hi.

L’essència de la nostra activitat i el valor afegit que podem donar és posar en contacte i unir aquells/es gironins/es que tenen capital per invertir amb aquells/es gironins/es que necessiten capital per a les seves empreses.

Ens enfoquem únicament en inversió en empreses i, per tant, no ens enfoquem a projectes de start-ups, no som business angels, ni venture capital, ni entrem en inversió immobiliària, ni tampoc en altres inversions alternatives; nosaltres ens centrem únicament en la inversió en empreses consolidades no cotitzades de les comarques gironines; el que en anglès en diríem “Private Equity” i també “M&A”.

Els professionals que participen en el Projecte GI X GI sota la direcció d’en Jordi Bellvehí, ja van fent aquesta activitat al llarg de la seva carrera i en el seu dia a dia; però sota aquest projecte unim forces i enfoquem els esforços d’una manera molt més determinada, estructurada, professionalitzada i clara buscant que el capital de Girona inverteixi en empreses de Girona i buscant solucions perquè aquelles empreses segueixin aportant valor a la gent i al territori.

Mitjançant aquest objectiu primer de posar en contacte capital gironí amb necessitats d’empreses gironines, cerquem un segon objectiu més profund que és enfortir les empreses gironines amb capital gironí, possibilitar la viabilitat d’empreses gironines amb dificultats o amb necessitats per poder créixer, mantenir vives i viables empreses gironines que d’altra manera podrien desaparèixer i contribuir al fet que a poc a poc, el teixit empresarial gironí sigui més gran i més fort i generi més riquesa al territori, permetent que la gent amb talent s’hi pugui quedar a treballar i a viure i atraient talent de fora i, en definitiva, fent el territori més ric, millorant la qualitat de vida de la seva gent (tota la gent que viu en comarques gironines, sense cap mena de discriminació, per cap raó).

En el cas de grans operacions que no poguessin ser cobertes amb capital gironí, tenim contactes amb fons d’inversió i capital risc i poder intermediar en qualsevol mena d’operació, per gran que sigui; però això sí, no volem participar i no contribuirem a operacions de deslocalització i només ajudarem a trobar capital de fora de Girona, si hi ha el compromís de mantenir la localització i els llocs de treball.

A diferència de la majoria de consultories de M&A o de Private Equity, nosaltres no ens marquem un tamany mínim d’empresa o un mínim EBITDA per analitzar projectes, necessitats o oportunitats; sinó que, precisament, volem fer grans a les petites empreses i més grans a les mitjanes i fer multinacionals i si pot ser treure a borsa a les més grans. Escoltem a qualsevol empresa o empresari de Girona que vulgui parlar amb nosaltres.

3. NECESSITAT A COBRIR

Amb tota modèstia i honestedat, considerem que Girona i a Osona (en endavant “Girona”) no hi ha una bona consultoria especialitzada en la compravenda d’empreses (M&A) i en la recerca de venedors i compradors i en la posada en contacte d’uns i altres; així com en la realització de tots els passos i tràmits necessaris per planificar, tancar i executar bé aquest tipus d’operacions.

De la mateixa manera, creiem que no existeix tampoc una bona consultoria gironina especialitzada en què capital privat (de particulars o empreses) inverteixi en el capital d’empreses gironines, bé sigui subscrivint o adquirint participacions o accions, bé sigui mitjançant, crèdits o bons convertibles, préstecs participatius o altres instruments possibles; el que en anglès en diríem “Private Equity”.

També creiem que la gent de les comarques gironines és molt emprenedora i molt creativa i molt inventiva i també és empresària i sap crear projectes empresarials i desenvolupar-los molt correctament, però no sap créixer prou, ni bé. Arriba un moment en què, per diferents raons, les empreses gironines no continuen el ritme de creixement com continuaria una empresa anglesa o americana i considerem que aquí hi ha un motiu cultural molt important, difícil de canviar, però també hi ha un motiu tècnic, de coneixement i confiança en l’assessorament i acompanyament en el procés, en el que creiem que podem contribuir positivament. Volem ajudar les empreses gironines a créixer més i millor, accedint a les fonts de finançament necessari, més enllà del que és el finançament bancari. Volem contribuir a fer que les empreses gironines col·laborin més entre elles (joint-ventures), fins i tot empreses competidores i, a què, si hi ha raó empresarial que ho justifiqui, es fusionin i siguin més grans i fortes. Volem que hi hagi empreses gironines que cotitzin en mercats secundaris (de borsa de valors). Volem que hi hagi empreses gironines que siguin multinacionals.

GI X GI ve a cobrir aquesta necessitat i aquest nínxol de negoci, però enfocat principalment a Capital gironí i a empreses gironines, perquè es tracta d’un projecte amb ànima i amb la voluntat d’aconseguir un impacte positiu en les empreses de Girona i en el territori i la gent.

Girona és diferent. A Girona ens hi movem bé els de Girona. Entre els de Girona parlem el mateix idioma i tenim una manera de ser i de fer pròpies, que impliquen un valor positiu, del que ens sentim orgullosos, que hem de reivindicar, mantenir, conrear, defensar i aplicar; però també modernitzar i millorar, per fer-lo més sostenible i permanent. Unint-nos serem més forts. Treballant bé serem més sostenibles i duradors. Fer més fort i sostenible el teixit empresarial de Girona, és fer més fort el nostre territori i el nostre País i millorar la qualitat de vida de la nostra gent.

Per la nostra trajectòria professional, hem participat en moltes operacions en les quals gent de les comarques gironines ha cobrat grans quantitats de diners, em refereixo a desenes de milions d’euros, i el seu problema ha passat a ser què fer amb aquells diners. Molts cops aquelles persones són empresaris o fills d’empresaris de Girona i tenen la vena empresarial i els agradaria invertir una part d’aquells diners en empreses de Girona i retornar al territori el que aquest els ha donat. Però molts cops aquests potencials inversors no saben en quines empreses invertir i no saben com detectar oportunitats i els fa por el risc perquè no tenen qui els assessori i acompanyi bé i en qui confiar. Això s’ha d’acabar. Des de GI X GI farem que això s’acabi i que aquell capital s’inverteixi en empreses de Girona, però amb honestedat, professionalitat, seguretat, confidencialitat i potencial rendibilitat. En cap moment perdrem de vista la viabilitat i rendibilitat dels projectes que proposem, malgrat que no puguem garantir cap rendibilitat o èxit, atès que els inversors hauran d’assumir el risc i ventura dels projectes empresarials en els quals decideixin invertir.

Els gironins i gironines en general i els empresaris i empresàries gironines en particular estimem la nostra terra i la nostra gent i si tenim l’ocasió de fer coses entre nosaltres i ajudar-nos, no la desaprofitem. Hem de provocar que passin coses i que sorgeixin més ocasions. La nostra principal força és la gent i a GI X GI som gent del territori ben preparada. Però al mateix temps no es tracta purament de solidaritat o romanticisme, sinó que es tracta d’inversió i els inversors volen seguretat i rendibilitat i això ho tenim molt clar, i per això analitzem les oportunitats i no recomanem als inversors el que no considerem que sigui una oportunitat d’inversió.

Ens trobem en el nostre dia a dia en situacions d’empreses que van bé i poden seguir anant bé, però volen vendre per diferents motius, com pot ser un relleu generacional, falta de continuïtat familiar, una malaltia dels propietaris, incapacitat d’afrontar sols el creixement que l’empresa requereix, etc. Des de GI X GI volem donar sortida a aquestes situacions i ajudar a vendre aquelles empreses o a trobar inversors i així aconseguir que no es tanquin empreses a Girona i que es mantinguin en la seva localització i es mantinguin els llocs de treball i es mantinguin les sinergies amb altres empreses del territori. Això fa falta i això ho farem.

En primer lloc, quan un empresari o empresària de Girona vulgui vendre la seva empresa o necessiti inversió privada, sempre buscarem inversors privats i empreses de Girona que la vulguin comprar o que hi vulguin invertir d’alguna altra forma alternativa a l’adquisició d’accions o participacions. Però si no trobem inversors de les nostres comarques, buscarem inversors de fora, però que garanteixin el manteniment de la localització i dels llocs de treball, contribuint així a què la venda no perjudiqui el territori i a la seva gent, sinó tot el contrari, que contribueixi a enfortir-lo (abans que una empresa gironina tanqui, si no trobem inversors gironins que la puguin salvar, millor trobar-ne de fora mantenint la localització).

En Jordi Bellvehí té molta experiència en aquest tipus d’operacions d’èxit pel territori, on el comprador és estranger, però no només es garanteix el manteniment de la localització sinó que es garanteixen els llocs de treball i es garanteix més inversió i creixement, amb tota la repercussió positiva que té en el territori, no només pels treballadors i treballadores, sinó pels proveïdors, assessors, col·laboradors, ajuntaments, etc. Per posar només un de molts exemples, si ens fixem en la Comarca del Pla de l’Estany són casos d’èxit d’aquest tipus la venda de INOXPA, S.A. (venuda a capital italià), MILLA MASSANA, S.A. (MIMASA, venuda a capital americà), JUNCÀ GELATINES, S.L. (venuda a capital italià i català). Aquestes tres empreses esmentades, totes elles per motius diferents, es van haver de vendre, però totes tres no només han mantingut la localització i la marca i els proveïdors locals, sinó que han crescut i s’han enfortit, han contractat més gent, i totes tres són empreses punteres en els seus sectors, essent un orgull per les persones que hi treballen, pels municipis on radiquen i per la Comarca a la qual pertanyen. La realitat de Girona i de Catalunya és que la suma d’empreses mitjanes com aquestes, és la principal font de riquesa pel territori i de qualitat de vida per les persones. Val molt la pena posar enfocament, esforç i dedicació a fer que més exemples com aquests es repeteixin a les nostres comarques.

Però també tenim exemples dels que més ens agraden, que són aquells en què el capital inversor és gironí o, com a mínim, català. Així tenim exemples en què ha intervingut en Jordi Bellvehí com PRAQ, S.A. (Sils). Podríem posar molts exemples del sector agroalimentari, especialment del sector porcí, en què grans empreses familiars gironines (que en gran part el seu origen està en una carnisseria de poble), han adquirit altres empreses més petites i s’han reforçat i enfortit, tenint un creixement inorgànic i passant a una integració vertical que va des de les granges de mares i engreix, passant per l’escorxador i sales de desfer, fins a les empreses productores de cuits i embotits i plats precuinats, etc. Tenim dos clars exemples en els grups Noel (Olot) i Cañigueral (Cassà de la Selva), entre altres.

Una altra casuística d’èxit que ens trobem a les comarques gironines i a la que també hem d’estar atents, és la d’empreses gironines que no tenen altre remei que presentar concurs de liquidació i una empresa tercera o uns inversors, adquireixen la unitat productiva i la salven, fent-la viable i sostenible, amb inversió i una estratègia diferent. Com a exemples en els quals també ha participat en Jordi Bellvehí tenim el cas de CASADEMONT (adquirida pel Grup Costa) i el de FRIDASA adquirida pel Grup Cañigueral.

Però, a més, també ens trobem en casos extraordinaris en què empreses de Girona, adquireixen empreses estrangeres, principalment a França i altres països europeus, però també en altres continents (per exemple Mèxic, Brasil i Xile o, fins i tot, dels Estats Units d’Amèrica) i això també ho volem promocionar i ajudar-hi amb l’experiència que també hi tenim; amb la col·laboració amb professionals locals del país on té el domicili l’empresa adquirida. Que empreses gironines es decideixin a adquirir o constituir empreses en altres països i, fins i tot, altres continents, és un fet molt positiu i important, que s’ha de promocionar i contribuir així al caràcter més global i multinacional que convé que cada cop tinguin més empreses gironines. Tenim diversos exemples d’aquest supòsit, com és el cas d’ANTEX, INOXPA, COMEXI o d’altres.

Des de GI X GI no només volem estar atents a tots aquests possibles supòsits, sinó que volem contribuir al fet que passin i a què es facin bé i sempre intentant el millor impacte pel territori gironí i la seva gent (tota la gent que viu en comarques gironines, sense cap mena de discriminació, per cap raó).

4. CASOS D’ÈXIT

A continuació s’esmenten alguns casos d’èxit en què ha intervingut en Jordi Bellvehí com a assessor/consultor:

1. SOLER & PALAU (Ripoll) [Venda del 50% del capital a la família Palau]

2. METALÚRGICAS DOMINGO SA (Forallac) (Venda del 100%).

3. TRIAS GALETES I BISCUITS, S.A. (compravenda del 50% a una branca familiar).

4. ESCORXADOR DE MOLLERUSA (PRIMAFRÍO) [compra del 100%].

5. BUENOS LIBERTO, S.A. (venda de tots els actius en concurs).

6. FUNERARIA DE JESUS, S.L. (venda del 66%)

7. FRIGORÍFICOS DE L’EMPORDÀ, S.A. (compravenda de unitat productiva per part del Grup Cañigueral).

8. CASADEMONT, S.A. (venda d’unitat productiva al grup Costa, Jordi Bellvehí com administrador Concursal).

9. EMBOTITS MONT SL (compra per part de NOEL ALIMENTARIA SAU).

10. CASA BONA SL (compra per part de NOEL ALIMENTARIA SAU).

11. HERMANOS FONT VERDAGUER SL (venda de unitat productiva dins un concurs).

12. TELECONNECT, S.L. (tres rondes d’inversió).

13. BITCARRIER SL (compravenda d’empresa tecnològica per part de WORLDSENSING, S.L.).

14. FERRER LOGISTICS, S.L. (venda al grup ONDARA LOGÍSTICA SL).

15. PLUSVALUE MARKETING SERVICES SL (compravenda del 100%).

16. GERMANS CUMBRIU SL (compra de la unitat productiva dins un concurs).

17. JULIÀ GRUP SL (venda del 51% del capital a un fons d’inversió).

18. INOXPA, S.A. (venda 100% a capital italià).

19. MILLA MASSANAS SLU (MIMASA) (venda 100% a capital americà).

20. SALAMAÑA MOTOR, S.L. (venda unitat productiva).

21. JUNCÀ GELATINES SL (venda 90% a capital majoritari italià).

22. PRAQ SA (venda 100% a capital català).