Els inversors

Busquem inversors i inversores de les comarques gironines i Osona (en endavant “Girona”). Busquem capital privat, bé sigui de persones físiques, empresàries o no, o bé sigui d’empreses, que tinguin un capital excedent important i el vulguin invertir en una empresa de Girona que els sigui atractiva (per sinergia o per diversificació) i al mateix temps tingui potencial de rendiment positiu.

Busquem inversors responsables, als que els agradi la idea de contribuir amb el seu capital a un impacte positiu en el territori i en la gent de les comarques gironines.

Sabem que els inversors busquen i volen seguretat i rendibilitat i amb aquesta idea cerquem oportunitats i les analitzem abans de presentar-les. Demanem als inversors i inversores que ells i elles també analitzin les oportunitats que els presentem i els deixem clar que un cop s’executen les inversions són al seu risc i ventura, no podent donar garantia de seguretat o rendibilitat. Per tant, els inversors han de ser gent que entengui el que és invertir en una empresa i sàpiga el que és una empresa i el risc que comporta la inversió empresarial.

Busquem inversions estables, a poder ser permanents, intentant evitar entrades i sortides prèviament programades; buscant inversors que al mateix temps tinguin ànima d’empresaris i entenguin el que és una empresa i assumeixin el risc empresarial. No obstant això, en casos concrets en què, un cop intentat, no es trobin inversions estables, estem oberts a explorar altres formes d’inversió temporal d’entrada i sortida programada o de préstecs participatius o altres instruments possibles.

Coneixem aquest perfil d’inversor i hi tenim contacte i molts cops amistat i és el tipus d’inversor amb qui ens agrada treballar i amb el qual hi ha una confiança i un coneixement previ, que facilita molt el procés i la bona entesa. Amb aquest perfil d’inversor parlem el mateix llenguatge i ens entenem bé. A GI X GI volem quedar bé amb els inversors gironins, perquè són l’essència i l’element més necessari perquè el nostre Projecte pugui tenir èxit i creiem en ells i comptem amb ells.

A GI X GI valorem molt aquest perfil d’empresari/ària i inversor/a gironí/a que no només fa les coses pensant a guanyar diners, sinó que també té en compte el seu territori, als seus empleats i les seves famílies, als seus proveïdors, al seu País i l’impacte positiu que deixen a la societat en tots els sentits. Són empresaris i empresàries i inversors i inversores amb valors i principis ferms, amb conviccions i bona voluntat. Malgrat que no es diu prou, malgrat que no es coneix prou, malgrat que no es reconeix, ni es fomenta prou, aquest perfil de gironí i gironina, per sort, existeix, i és amb ells i elles amb qui volem tenir tractes i volem ajudar i volem contribuir a construir un món millor per a la gent del territori. Des de GI X GI volem treballar perquè aquest perfil de gironí i gironina no acabi essent una mena d’espècie en extinció, sinó que sigui generalitzat, reivindicat, valorat i promogut per tothom, institucions, entitats i particulars, perquè tenim el convenciment que aquest perfil de persones són un valor afegit importantíssim pel futur del nostre territori i de la nostra gent (tota la gent que viu en comarques gironines, sense cap mena de discriminació, per cap raó).