Contacte

El present formulari serveix per a qualsevol comunicació i interacció amb GIXGI, essent també un canal per sol·licitar la inscripció com a soci/a del Club d’Inversors i del Club de Consultores i Consultors. Així mateix, el formulari també és un canal per les empreses per comunicar el seu interès en l’obtenció d’inversió o en la venda. S’ha d’indicar l’Assumpte i detallar bé el missatge i ens posarem en contacte amb vostès.

A la informació que entra pel canal del formulari, només hi accedeix en Jordi Bellvehí o personal intern de GIXGI que ha estat expressament autoritzat per aquesta tasca i aquella informació es tracta amb la màxima confidencialitat i secret.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: GI X GI PRIVATE EQUITY, S.L.
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis.
Drets: Pot exercir els drets previstos als productes 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.