Els reptes

A GI X GI diferenciarem entre reptes assolibles i reptes utòpics.

Reptes assolibles

1r. Aconseguir que capital privat de Girona i Osona s’inverteixi en empreses de Girona i Osona.

2n. Aconseguir que empreses de Girona que necessitin inversió, la trobin en capital de Girona.

3r. Aconseguir que empresaris de Girona que vulguin vendre la seva empresa, ho puguin fer a inversors de Girona.

Reptes utòpics

1r. Aconseguir que empreses de Girona i Osona es converteixin en multinacionals, sense deslocalitzar la seva societat mare.

2n. Aconseguir fer canviar la mentalitat d’empresaris i empresàries gironines en el sentit de fer-los més anglosaxons i pensar més en gran i decidir seguir creixent a partir d’una determinada mida i trencar el sostre del control familiar.

3r. Aconseguir ser catalitzadors i promotors d’operacions de fusió o de col·laboració (joint venture) entre empreses de Girona, que les faci més fortes i sostenibles.

4t. Aconseguir que, per primer cop a la història, una empresa gironina surti a cotitzar a borsa i acompanyar-la en el procés.