Els Clubs

CLUB DE JOVES CONSULTORES I CONSULTORS

En el marc del Projecte GI X GI, volem fer comunitat amb joves consultores i consultors de Girona i Osona, amb qui puguem compartir coneixements, inquietuds, idees i projectes i amb qui puguem buscar formes de col·laboració amb el principal objectiu d’aportar valor afegit a les empreses de Girona, al seu territori i a la seva gent.

El concepte de consultores i consultors que puguin formar part del Club és ampli i amb independència dels estudis que s’hagin cursat, s’acceptaran al Club totes aquelles i tots aquells professionals que puguin portar valor afegit a les empreses gironines i/o al projecte GI X GI.

El Club, sota la presidència d’en Miquel Bellvehí Massaguer, organitzarà trobades periòdiques de networking i farà una xarxa de contactes que intenti afavorir a les consultores i consultors de Girona i també a les empreses gironines.

A algunes reunions i trobades del Club també es convidaran consultores i consultors sèniors de Girona i també directives o directius i empresàries o empresaris de Girona.

La pertinença al Club no es farà pública i romandrà privada, coneixent-la només les i els membres del Club.

Si estàs interessada o interessat a ser membre del Club, inscriu-te!

CLUB D’INVERSORS I INVERSORES

Creiem que el Projecte GI X GI requereix tenir un Club privat d’inversors i inversores de Girona i Osona, amb qui poder compartir informació, idees, projectes i objectius i d’entre els quals pugui sortir capital privat per invertir en empreses gironines.

Per poder ser membre del Club es requerirà el compliment d’uns requisits que seran valorats per en Jordi Bellvehí ; basats en la capacitat inversora i en els objectius, principis i valors dels membres.

El Club, sota la presidència d’en Jordi Bellvehí organitzarà trobades periòdiques i aglutinarà un potencial capital inversor que permeti fer realitat l’objectiu del Projecte GI X GI.

Als membres del Club se’ls informarà d’oportunitats d’inversió en empreses gironines i se’ls donarà la prioritat en participar en vehicles conjunts d’inversió, per poder afrontar amb una estructura idònia projectes d’inversió entre diversos inversors, sota la coordinació i gestió de l’equip de GI X GI; amb normes estrictes de secret i confidencialitat.

La pertinença al Club no es farà pública i romandrà privada, coneixent-la només els membres del Club o només en Jordi Bellvehí per aquells que així ho desitgin.

L’accés al Club es farà només per contacte directe amb en Jordi Bellvehí, qui decidirà sobre l’admissió.